A L Z I M M A . c o m

Alzimma


com puc estar tant desintonitzat del mon?
que hi ha de mes en el meu cap?, que he apres de mes?
quin gran pecat es el que fet?, quin gran error, quina heretgia?
que es al que aspira l'altre gent?
que es el que em fa tant diferent???


Casualitat (Connexi�? - 1997)
Alzimma �s un grup de Hard Rock nascut Barcelona que va estar actiu entre el 1992 i el 1997. El grup el formaven Roger Cortal a la bateria, Francesc Cortal a guitarra i piano, Sergi Marzabal al baix i veus, i Sebas Mery a la veu i guitarres.
Durant els 5 anys que van tocar junts, van enregistrar dos discs;

"Alzimma"

(1994) editat per Al�lel�luia Records i

"Connexi�?"

(1997) que no es va editar.
La m�sica d'Alzimma �s una mostra del treball col.lectiu dirigit cap a un nivell de satisfacci� com�, una idea musical concreta i oberta, i un desenvolupament dels conceptes a partir del treball de conjunt. El resultat final mostra la diversitat de les aportacions i concepcions musicals, aix� com les diferents influ�ncies que han inspirat la idea base.
Els temes d'Alzimma s�n sempre vius, i s�n susceptibles de les aportacions de directe i del dinamisme del Local, i a traves del t.e.m.p.s es van versionant a ells mateixos. Les lletres d'Alzimma s�n una barreja de reflexions introspectives, d'obsessions puntuals i de sensacions visuals. El nexe com� �s la creativitat i el desenvolupament de la inspiraci�, la for�a de la distorsi� i el caliu dels sons ac�stix.
Per qu� Alzimma?
Hi ha moltes llegendes urbanes sobre qu� significa "ALZIMMA".... Algunes veus parlen d'una tradici� del pas a l'adolesc�ncia d'una tribu africana en la qual llen�aven els joves de la tribu al riu amb un sac de cigrons lligat als turmells. Altres parlen del nom que se li d�na a certa resson�ncia harm�nica dels amplificadors de v�lvules quan arriben a certa temperatura cr�tica. Hi ha documentaci� que diu que �s la darrera paraula que Paganini, el violinista que havia fet un pacte amb el diable, va dir abans de morir. Una web afirma que un estudi psicol�gic secret dels anys 50 sobre una comunitat especialment sensible que reaccionava de manera violenta a la m�sica va rebre el nom en codi d'Alzimma.

Cap d'elles, per�, �s certa.
Curriculum alzimmae

Zimmies

Roger Cortal � ROIG � Bateria


TOP10INFO

Francesc Cortal � CHEECH � Guitarra, Pianos, Veus


TOP10INFO

Sergi Marzabal � SEARCH � Baix, Veus


TOP10INFO

Sebas Mery � IAN � Veu, Guitarres, Flautes


TOP10INFO

Discografia

ALZIMMA (1994) � CONNEXI�? (1997) � DREAMSTEALER (1996) � MISSING (K7) (1993) �

Alzimma


1994
Enregistrat a Jan Cadela i editat per Al�lel�luia Records
1.-
BORN / 2.- CAD�NCIA / 3.- T.E.M.P.S. / 4.- PRIVA PRO NOBIS / 5.- LONG SHADE / 6.- ENTROPIA / 7.- NUEVO MEDIEVO / 8.- HARRY HALLER / 9.- VENTS / 10.- PICNIC EN EL MONTE DE VENUS /
T�TOL DURADA
1 .- BORN
BORN (el autista de hamelin)- �s una versi� molt personalitzada d'un del cl�ssics de les discoteques dels 70's, per� recollint la idea que una versi� ha de aportar alguna cosa m�s que un s� m�s modern. El resultat �s una revissi� del propi tema. La lletra m�s col.lectiva del disc va sortir de diverses aportacions amb la finalitat de recollir la fon�tica original.

LLETRA
3:39

DESCARREGAR
2 .- CAD�NCIA
CAD�NCIA: Una introducci� sincopada dona pas a una par�dia del Rap on destaca la densitat de 'Motherfuckers' per minut. La estructura conjuga la for�a de la distorsi� amb la din�mica jazzera, imprimint una cad�ncia global que li va donar nom al tema.

LLETRA
2:50

DESCARREGAR
3 .- T.E.M.P.S.
T.E.M.P.S. esta escrit a manera d'epitafi, un recull de des�nims i frustracions, una refer�ncia a la �ltima batalla perduda.
La versi� en angl�s es diu AWAKING ALL MY POWER FOR ME TO FLOW


LLETRA
4:21

DESCARREGAR
4 .- PRIVA PRO NOBIS
PRIVA PRO NOBIS �s el viatge a traves d'un interval entre una resaca i un cego, cantat a la manera de can�� de taverna a ritme de Rock.
Hi ha una versi� Beta del tema escrita pel Roig i un altre en Catal� escrita pel Search.
El tema originalment es deia 501


LLETRA
4:48

DESCARREGAR
5 .- LONG SHADE
LONG SHADE presenta la observaci� de la fusi� entre l'observador i la foscor, i l'�xtasi de la fussi� de les dues.
La versi� en angles �s posterior a una versi� original en Castell� titulada AL SUR DEL SILENCIO


LLETRA
4:59

DESCARREGAR
6 .- ENTROPIA
ENTROPIA: A partir del concepte f�sic d'entropia com a final irreversible i inevitable, i a traves del rebuig a les idees de superioritat, Entropia representa la divinitat de la persona com a centre de totes les coses.
La versi� en Catal� tambe es va dir Entropia.


LLETRA
3:20

DESCARREGAR
7 .- NUEVO MEDIEVO
NUEVO MEDIEVO: Reflexionant sobre la generalitzaci� de Reality-Show's, la proliferaci� de sectes, bruixes i bruixots, el resorgiment de les guerres santes, i les pors generades per les malaties de transmissi� sexual, la lletra denuncia la tornada a l'Edat Mitjana.

LLETRA
2:56

DESCARREGAR
8 .- HARRY HALLER
HARRY HALLER �s un Zimmie m�s. Partint del personatge de Herman Hesse, i passant per un dibuix a tamany natural a la pared del local, la lletra �s un curtmetratge de sensacions visuals, un viatge pel defalliment de la ra�.
La primera letra del tema era en Catal� i es deia HARRY HALLER & HELLEN KELLER


LLETRA
4:15

DESCARREGAR
9 .- VENTS
VENTS presenta el sentiment d'angoixa que provoquen dos estats d'�nim antag�nics, i la conclusi� de la necessitat de mantenir-los encarats.
LOS OJOS DEL CABURGA era el t�tol que tenia la versi� en Castell�, encara que tamb� es deia SIXTIES o AL SUR DEL SILENCIO


LLETRA
5:20

DESCARREGAR
10 .- PICNIC EN EL MONTE DE VENUS
PICNIC EN EL MONTE DE VENUS: El conflicte que generen el plaer i el desig, una visio instintiva del poder del Sexe.
La versi� en catal� A PUNT D'EXPLOTAR, abordava el mateix tema


LLETRA
4:19

DESCARREGAR

Connexi�?


1997
In�dit. Enregistrat a Jan Cadela. Produ�t per Luis Atance i Alzimma
Aquest disc compta amb la col�laboraci� de Roger Pera en alguns fragments.
1.-
CAPTURAT EN LA MAT�RIA INTEL.LIGENT / 2.- CASUALITAT / 3.- CREMA'T / 4.- PSICONAUTES / 5.- MIRA'M / 6.- CONNEXI�? / 7.- PIANO / 8.- ARA I AQU� / 9.- DREAMSTEALER / 10.- HARRY HALLER 2 / 11.- YAIZA / 12.- BLUE ASPIRINE / 13.- MAR D'�NIMES /
T�TOL DURADA
1 .- CAPTURAT EN LA MAT�RIA INTEL.LIGENT
CAPTURAT EN LA MATERIA INTEL.LIGENT presenta la indignaci� per l'actual idolatria de les formes en detriment de l'alegria.
Originalment el tema es deia +N R GIA


LLETRA
5:00

DESCARREGAR
2 .- CASUALITAT
Qui no s'ha sentit envoltat de buidor? Casualitat �s un missatge en una ampolla en un mar de mediocritat
Originalment aquest tema es deia AQUARIUS


LLETRA
5:37

DESCARREGAR
3 .- CREMA'T
Crema't �s una crida a tornar a comen�ar
El tema inclou una coda, una tornada final que va sortir gaireb� a l'estudi de grabaci�


LLETRA
7:17

DESCARREGAR
4 .- PSICONAUTES
PSICONAUTES �s una aposta per a la connexi� amb aquell que l�escolti , un cavall de troia mental, un intent d�introdu�r-se dins el pensament de l�oient.
Musicalment, el tema va neixer a tro�ets en diferents jamms i es va anar consolidant fins a adquirir una veu pr�pia dins el repertori.
El tema originalment s'havia dit ASTERISC.EXE
Per cert, el tema comen�a amb una performance enregistrada a'estudi. La m�sica que escolta el personatge �s un tema del Cheech per al seu projecte personal 'MOVE OVER'. La lletra d'aquest fragment, i el'Si?' inicial �s tambe cosa seva, per� la resta del recitat inicial -s'ha fet gran....- la fa en Roger Pera


LLETRA
7:57

DESCARREGAR
5 .- MIRA'M

LLETRA
4:45

DESCARREGAR
6 .- CONNEXI�?
Connexi� �s el tema que dona nom al disc. Sortit a partir d'un poder�s riff de guitarra, en directe es feia servir de metr�nom, doncs havia de durar un minut exacte. �s per aix� que el seu t�tol original era MINUT
(Instrumental)
1:13

DESCARREGAR
7 .- PIANO
PIANO �s un tema interpretat pel Cheech al piano de cua i amb lletra del Sebas. La lletra parla de la lluita amb els fantasmes interiors, derrotes i victories dintre d'un mateix.

LLETRA
3:52

DESCARREGAR
8 .- ARA I AQU�
Ara i aqu� te lletra del Cheech. Clara, directa, calenta, inconfusible.
Originalment el tema es deia SILVIANNE


LLETRA
4:13

DESCARREGAR
9 .- DREAMSTEALER
DREAMSTEALER �s la historia d'un lladre de ments que surt cada nit al carrer a apoderar-se de les intimitats. I a vegades NO ho aconsegueix. A la maqueta 'dreamstealer' est� cantada en angl�s.
Originalment el tema es deia LAZY


LLETRA
6:54

DESCARREGAR
10 .- HARRY HALLER 2
HARRY HALLER 2 narra el naixement del personatge clau de la mitologia Alzimiana. El tema inclou un fragment recitat per Roger Pera.

LLETRA
8:22

DESCARREGAR
11 .- YAIZA
YAIZA �s un tema particular per moltes raons. Cantat en angl�s, es pot sentir per primer cop a Alzimma, un teclat Hammond de fons tocat pel Cheech

LLETRA
6:00

DESCARREGAR
12 .- BLUE ASPIRINE
La producci� m�s innovadora del disc va convertir aquest tema en un exercici musical; en contra de les normes standart de producci�, va ser exagerat fins a fer gaireb� incomprensible l�estructura de la base r�tmica. Per� va ser precisament la dificultat i l�esfor� de l�audici� el que ens va suggerir donar un cop de clau m�s enll�; sols cal imaginar la bateria despla�ada.
La versi� menys radical del mateix tema es pot trobar a la maqueta 'DREAMSTEALER' en angl�s i es deia 'She�s got a girl (She�s gonna make it!)' La lletra de la versi� en catal� �s d'en Roig


LLETRA
5:02

DESCARREGAR
13 .- MAR D'�NIMES
MARD'�NIMES: Aquest �s un d�aquells temes que van quedar enterrats al soterrani, per� que mai van deixar de donar copets a la porta de la mem�ria. �s, potser, el tema m�s antic de tots els enregistrats en CD, per� potser �s el que menys ha canviat, conservant la olor del fum i de les espelmes. El tema que Robert Plant sempre hagu�s volgut cantar
(Instrumental)
4:54

DESCARREGAR

Rareses

Dreamstealer


1996
Enregistrat a Jan Cadela el 26, 27 i 28 d'Abril de 1996. Versi�ns pr�vies a 'Connexi�?' enregistrades en angles i amb diferent producci�.
1.-
CASUALITAT * / 2.- YAIZA * / 3.- BLUE ASPIRINE * / 4.- DREAMSTEALER * /
T�TOL DURADA
1 .- CASUALITAT *
La difer�ncia d'aquesta veresi� de la que es va publicar a CONNEXI�? �s la lletra, que esta en angl�s i �s del Sebas

LLETRA
5:37
2 .- YAIZA *
Aquesta �s la versi� que finalment es publicaria sense retocar a CONNEXI�?

LLETRA
6:00
3 .- BLUE ASPIRINE *
Aquesta �s la versi� original del tema. Al disc CONNEXI�? es va fer una producci� molt agressiva i aqu� podeu veure com era originalment. I en Angl�s.

LLETRA
5:05
4 .- DREAMSTEALER *
Aquesta versi� pr�via de DREAMSTEALER estava cantada en angl�s

LLETRA
6:53

MISSING (K7)


1993
Aquesta maqueta enregistrada el Juny del 93 al local cont� els temes que quedarien descartats del primer disc
El cantant aleshores era en Jordi, que va haver de deixar el grup tot just abans del primer directe. A corre-cuita vam demanar al Sebas que ens ajud�s a fer el bolo i va dir que no. Per� el vam fer canviar d'opini�. La resta �s hist�ria
1.-
EL CUC / 2.- HEY TU / 3.- OPUS IV / 4.- JONESY / 5.- WAVE GOOD BYE / 6.- MARATHO / 7.- MENAGE A PI /
T�TOL DURADA
1 .- EL CUC
El Cuc �s el segon tema que va fer Alzimma, perque el riff inicial de guitarra es despla�ava com un cuc pel m�stil.
Va tenir una lletra en catal� per� tamb� una versi� en castell� que es deia 'TE ALABAMOS DOW JONES'


LLETRA
2 .- HEY TU
Hei Tu, �s el primer tema composat per Alzimma al local del barri de Gr�cia. La lletra surt d'un trencament d'aquella �poca, negra i dubitativa. La veu d'en Jordi li dona un toque Punk
(Instrumental)
3 .- OPUS IV
Com el seu nom indica, �s el quart tema que vam composar amb Alzimma i un dels preferits per tocar en directe
(Instrumental)
4 .- JONESY
El tema pren nom del gat de 'Alien', un cabr� que no avisa. Amb aquest tema el Sebas ja practicava les melodies, encara sense lletra
(Instrumental)
5 .- WAVE GOOD BYE
*
(Instrumental)
6 .- MARATHO
*
(Instrumental)
7 .- MENAGE A PI
*
(Instrumental)

V�deos

Fotografies

ALZIMMA

... si has arribat fins aqui �s perque alguna paraula que he escrit es mereix la mirada

... i �s aquest fluxe brutal el que ens va convertint en experts psiconautes... (Psiconautes - Connexi�? - 1997)

Tot el material d'aquesta web �s propietat d'Alzimma.
Queda prohibida la reproducci� total o parcial sense perm�s, per� si ho vols fer, nom�s ens ho has de demanar i en parlem.
ALZIMMA.com [email protected] TWITTER FACEBOOK YOUTUBE
© MARZABAL.com 2015
Top